Blume Tucci Luscious Lopez - Flower Tucci, Luscious Lopez
2021 www.ekonomia.gov.al