Turizmi

Buletini "Turizmi në Shqipëri"

____________________________________________________________________________________

“Njoftim në lidhje me aplikimin për përfitimin e mbështetjes financiare lidhur me projektet në fushën e turizmit”

Njoftohen të gjithë subjektet e interesuara që do të aplikojnë për përfitimin e mbështjes financiare lidhur me projektet në fushën e turizmit se data e fundit për aplikimin dhe dorëzimin e dokumentacionit pranë MZHETTS do të jetë data 21.04.2017

Ju falenderojmë për mirëkuptimin!

Urdher Nr. 2344 datë 24.03.2017 "Për miratimin e formularit të aplikimit dhe procedurave për përfitimin e mbështetjes financiare lidhur me projektet për turizmin"

____________________________________________________________________________________

“Njoftim në lidhje me aplikimin për përfitimin e mbështetjes financiare lidhur me projektet në fushën e turizmit”

Njoftohen të gjithë subjektet e interesuara që do të aplikojnë për përfitimin e mbështjes financiare lidhur me projektet në fushën e turizmit se data e fundit për aplikimin dhe dorëzimin e dokumentacionit pranë MZHETTS do të jetë dita e hënë datë 14.11.2016.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin!

____________________________________________________________________________________

Urdhër "Për miratimin e formularit të aplikimit dhe procedurave për përfitimin e mbështetjes financiare lidhur me projektet për turizmin", datë: 13.10.2016

____________________________________________________________________________________

Formular për deklarimin nga Institucionet Publike Qëndrore dhe Vendore, Organizatat jofitimprurëse në Shqipëri, që përfshihen në programet e asistencës së ofruar nga Organizatat Ndërkombëtare, të lidhura me turizmin. (klikoni titullin për të shkarkuar formularin)

                                                                                                                                                                                

Urdhër "Për miratimin e formularit të aplikimit dhe procedurave për përfitimin e mbështetjes financiare lidhur me projektet për turizmin"

Thirrje për Projekt Propozime në fushën e Turizmit