Postuar më: 08 Maj 2017

Vendim Nr.393, datë 3.5.2017 për Disa ndryshime në Vendimin nr.543, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, "Për lejimin e përdorimit të brigjeve në funksion të realizimit të projektit investues strategjik "NEW BORN""