Postuar më: 08 Maj 2017

Vendim Nr.390, datë 3.5.2017 për Krijimin e Fondit të Sipërmarrjes Turistike