Video

Një model i sukseshëm biznesi, i mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, përmes kontratave 1 euro
01 Shkurt 2017