Foto Galeri

Ministrja Ekonomi në Konferencën Kombëtare Shqiptare të Bimëve Medicinale dhe Aromatike