Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Turizmit

Misioni: Përpunimi i politikave të turizmit, koordinimi dhe monitorimi i zbatimit të tyre për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, nëpërmjet respektimit të trashëgimisë dhe mjedisit, për ta pozicionuar Shqipërinë në një destinacion turistik ndërkombëtar konkurrues dhe tërheqës, duke punuar me të gjithë aktorët për të siguruar që industria e turizmit të kontribuojë në rritjen e vazhdueshme ekonomike të vendit.

Përbehet nga 3 Drejtori:

Drejtoria e Politikave dhe Planifikimit të Turizmit

Drejtoria e Standardeve, Monitorimit dhe Edukimit në Vazhdim

Drejtoria e Marketingut dhe Koordinimit

 

Sonia POPA

Drejtore e Përgjithshme

Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Turizmit

Mobile:     +355 69 20 34 406

E-mail:      sonia.popa@ekonomia.gov.al