Drejtoria e Përgjithshme e Konkurrueshmërisë dhe Partneritetit