Postuar më: 30 Mars 2015

Urdhër nr.339, datë 19.6.2014 për miratimin e planit të veprimit për mbështetjen e gruas sipërmarrëse 2014-2020