Postuar më: 13 Shkurt 2017

Urdhër Nr.1 datë 10.01.2017 për Miratimin e planit tëVeprimit 2017-2020 . "Mbështetje për Zhvillimin e Politikave Inovative bazuar në modelin "TRIPLE-HELIX"