Postuar më: 02 Shkurt 2017

Udhëzim i përbashkët për Akreditimin e Programeve të Kualifikimit të Udhërfyesit Turistik dhe Miratimin e Krediteve Minimale të programit për Edukimin Profesional në Vazhdim