Proçesi i Privatizimit

Postuar më: 27 Shkurt 2014
BAZA LIGJORE PËR PRIVATIZIM

Stop Proçedurave Absurde ndaj Biznesit

Postuar më: 06 Dhjetor 2013
Në kuadër të përmirësimit të mëtejshëm të klimës së biznesit dhe forcimit të partneritetit me ju, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes shpall konkursin për identifikimin e proçedurave ligjore më penguese, të panevojshme dhe absurde që frenojnë zhvillimin e veprimtarisë së biznesit tuaj në të gjitha fazat e ciklit të tij.

Z.Arben Ahmetaj urdhëron anullimin e kontratave të qerasë në territorin e Spitalit Universitar te Traumës,(...)

Postuar më: 30 Shtator 2013
Ministri Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Z.Arben Ahmetaj urdhëron anullimin e kontratave të qerasë në territorin e Spitalit Universitar te Traumës, Tiranë ( ish- Spitali Ushtarak)

Urdhëri për lirimin e territoreve të Qëndrës Spitalore Universitare “ Nënë Tereza” Tiranë dhe Qytetit(...)

Postuar më: 27 Shtator 2013
Ministri Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Z.Arben Ahmetaj urdhëron lirimin e territoreve të Qëndrës Spitalore Universitare “ Nënë Tereza” Tiranë dhe Qytetit Studenti, Tiranë