Postuar më: 28 Maj 2015

Ligj nr. 55/2015 "Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë"