Postuar më: 26 Janar 2017

Ligj nr. 5/2017 “Për ratifikimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shteteve Efta”