Ligj Nr.131/2015 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit"

Postuar më: 26 Nëntor 2015
Ligj Nr.131/2015 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit"

Ligj Nr. 100/2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për Metrologjinë”, të(...)

Postuar më: 30 Tetor 2015
Ligj Nr. 100/2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për Metrologjinë”, të ndryshuar

Ligj nr. 93/2015 Për Turizmin

Postuar më: 27 Korrik 2015
Ligj nr. 93/2015 Për Turizmin

Ligj nr. 77/2015 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin(...)

Postuar më: 16 Korrik 2015
Ligj nr. 77/2015 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, të ndryshuar

Ligj nr. 55/2015 "Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë"

Postuar më: 28 Maj 2015
Ligj nr. 55/2015 "Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë"

Ligj nr. 54/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9789, datë 19.7.2007, “për krijimin dhe(...)

Postuar më: 28 Maj 2015
Ligj nr. 54/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9789, datë 19.7.2007, “për krijimin dhe funksionimin e zonave ekonomike”