Kontakto Ministrinë

Adresa:  "Bulevardi Dëshmorët e Kombit", Tiranë

Tel:     04 220 02 45

           04 244 80 21     

E-mail:  zmp@ekonomia.gov.al