Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT)

Detyra kryesore e Agjencisë Kombëtare të Turizmit është të promovojë Shqipërinë si një “destinacion turistik” në pellgun e Mesdheut, Evropë dhe në mbarë botën, si dhe nxitja dhe promovimi i turizmit në familje.  

Për më shumë informacion vizitoni faqen: www.akt.gov.al