Agjencia Kombëtare e Bregdetit (AKB)

Ka për qëllim mbrojtjen e zonës bregdetare, promovimin dhe monitorimin e projekteve, ndjekjen e zhvillimit të zonës bregdetare e të planeve të miratuara nga autoritetet e planifikimit.

për me shumë vizitoni faqen www.bregdeti.gov.al